Spopielenie ciała – co należy wiedzieć o krematorium i kremacji?

Krematorium i cmentarz

Kremowanie ciał praktykowane jest w Polsce od niedawna, ale rośnie liczba osób, które się na to decydują. Koszt spopielenia zwłok jest podobny do wydatku przeznaczanego na pogrzeb tradycyjny. Co warto wiedzieć o procesie kremacji?

W Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Kanadzie spopielenie ciała jest powszechne. Coraz popularniejsze staje się też w Europie Zachodniej, np. w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii – ponad połowa zmarłych jest poddawana kremacji. W Polsce kremacji poddaje się około 25% ciał.

Jak działa krematorium?

Prawo precyzuje, jak należy pochować prochy zmarłego, a także, czego nie wolno z nimi robić. Zakłady pogrzebowe oferują możliwość ostatniego pożegnania organizowanego w kaplicy, pracownicy zapewniają wsparcia przy formalnościach, odbiorze ciała z domu lub szpitala i organizacji pogrzebu na cmentarzu. Jak z kolei działają krematoria?

Każde krematorium ma obowiązek zadbać, aby każda kremacja osoby zmarłej przebiegła z poszanowaniem jej godności, a także z szacunkiem dla członków jego rodziny. Krematoria działają podobnie jak tradycyjne zakłady i też oferują kompleksową obsługę pochówku i są godną rozważenia alternatywą dla tradycyjnego zakładu pogrzebowego we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie itd.

Najważniejsze przepisy prawne

Urna z prochami może być przechowywana tylko w niszy urnowej, grobie urnowym lub standardowym grobie – jedynie na terenie cmentarza. Nie wolno prochów rozsypywać ani wsypywać do morza, nawet jeśli takie było życzenie osoby zmarłej. Wyjątkiem jest śmierć na pokładzie statku będącego na pełnym morzu. Naruszanie przepisów lub nieposzanowanie godności osoby zmarłej podlega każe grzywny lub pozbawienia wolności.

E. / pixabay / PublicDomainPictures